Προηγούμενες Δημοπρασίες


Κατεβάστε και δείτε τους καταλόγους προηγούμενων δημοπρασιών μας

Η 71η Δημοπρασία μας διεξήχθη

15 Ιουνίου 2024

71η Δημοπρασία

Η 70ή Δημοπρασία μας διεξήχθη

6 & 7 Απριλίου 2024

70η Δημοπρασία  70η Δημοπρασία

Η 69η Δημοπρασία μας διεξήχθη

16 & 17 Δεκεμβρίου 2023

69η Δημοπρασία  69η Δημοπρασία

Η 68η Δημοπρασία μας διεξήχθη

30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2023

68η Δημοπρασία  68η Δημοπρασία

Η 67η Δημοπρασία μας διεξήχθη

8 & 9 Ιουλίου 2023

67η Δημοπρασία   67η Δημοπρασία

Η 66η Δημοπρασία μας διεξήχθη

1 & 2 Απριλίου 2023

66η Δημοπρασία66η Δημοπρασία

Η 65η Δημοπρασία μας διεξήχθη

10 & 11 Δεκεμβρίου 2022

65η Δημοπρασία  65η Δημοπρασία

Η 64η Δημοπρασία μας διεξήχθη

10 & 11 Σεπτεμβρίου 2022

64η Δημοπρασία    64η Δημοπρασία

Η 63η Δημοπρασία μας διεξήχθη

9 & 10 Απριλίου 2022

   

Η 62η Δημοπρασία μας διεξήχθη

18 & 19 Δεκεμβρίου 2021