0020 ΧΟΡΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

0020 ΧΟΡΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΟΡΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΕΡΩΦΙΛΗ. Τραγωδία. Εκδιδόμενη υπό Κ. Ν. Σάθα. Βενετία, τύποις Φοίνικος, 1878. 8ο, σ. 2 χ.α.+ 185 + 1 λ. Σπασμένη η ράχη. [Η-Π: 1878.233]

50 - 70 €

71-0020
Hurry up! only 1 items left in stock!
€50

ΧΟΡΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΕΡΩΦΙΛΗ. Τραγωδία. Εκδιδόμενη υπό Κ. Ν. Σάθα. Βενετία, τύποις Φοίνικος, 1878. 8ο, σ. 2 χ.α.+ 185 + 1 λ. Σπασμένη η ράχη. [Η-Π: 1878.233]

71-0020