0015 ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ

0015 ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ

ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ

ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΝ. Εβραβεύθη εν τω Φιλαδελφείω Ποιητικώ Αγώνι τω τελεσθέντι κατά την Δ' Ολυμπιάδα. Αθήνα, Εστία, 1889. 8ο, σ.29 + 1 χ.α.+ 2 λ. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. Αρχικά εξώφυλλα. Υγρασία. [Η-Π: 1889.901]

70 - 100 €

71-0015
Hurry up! only 1 items left in stock!
€70

ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ

ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΝ. Εβραβεύθη εν τω Φιλαδελφείω Ποιητικώ Αγώνι τω τελεσθέντι κατά την Δ' Ολυμπιάδα. Αθήνα, Εστία, 1889. 8ο, σ.29 + 1 χ.α.+ 2 λ. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. Αρχικά εξώφυλλα. Υγρασία. [Η-Π: 1889.901]

71-0015