0020 ΧΟΡΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

0020 ΧΟΡΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΟΡΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΕΡΩΦΙΛΗ. Τραγωδία. Εκδιδόμενη υπό Κ. Ν. Σάθα. Βενετία, τύποις Φοίνικος, 1878. 8ο, σ. 2 χ.α.+ 185 + 1 λ. Σπασμένη η ράχη. [Η-Π: 1878.233]

50 - 70 €

71-0020
Βιαστείτε! Απομένει μόνο 1 τεμάχιο διαθέσιμο σε απόθεμα!
50 €

ΧΟΡΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΕΡΩΦΙΛΗ. Τραγωδία. Εκδιδόμενη υπό Κ. Ν. Σάθα. Βενετία, τύποις Φοίνικος, 1878. 8ο, σ. 2 χ.α.+ 185 + 1 λ. Σπασμένη η ράχη. [Η-Π: 1878.233]

71-0020