0017 ΡΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ν.

0017 ΡΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ν.

ΡΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ν.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ. Ιστορικά, ηθογραφικά. Μετά προλόγου περί ναυτικού μυθιστορήματος. Αθήνα, εκ του τυπογραφείου Ν. Ταρουσόπουλου, 1910. 8ο, σ. ιε' + 200. Δέρμα στη ράχη.

40 - 50 €

71-0017
Βιαστείτε! Απομένει μόνο 1 τεμάχιο διαθέσιμο σε απόθεμα!
40 €

ΡΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ν.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ. Ιστορικά, ηθογραφικά. Μετά προλόγου περί ναυτικού μυθιστορήματος. Αθήνα, εκ του τυπογραφείου Ν. Ταρουσόπουλου, 1910. 8ο, σ. ιε' + 200. Δέρμα στη ράχη.

71-0017